Про університет

Загальна інформація

Організація об'єднання громадян "Народний Академічний Університет Еволюції Розуму" (далі – НАУ ЕРО) існує у правовому полі України.

НАУ ЕРО створено засновником – Громадською організацією «Громадський Рух «Орден Зодіаку» та зареєстровано 05.04.2006р.

Попередником НАУ ЕРО є Школа Нового Світогляду, яка функціонувала в рамках організації-засновника з листопада 2001 року у м. Одеса.

НАУ ЕРО не проводить навчання відповідно до закону України «Про вищу освіту». По закінченню навчання не присвоюються спеціальності, що відповідають переліку напрямків та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка спеціалістів у вищих навчальних закладах України. Дипломи та свідоцтва, що видаються, є документами про проходження курсу навчання в НАУ ЕРА в порядку самоосвіти громадян.

Діяльність НАУ ЕРО спрямована на реалізацію завдань, поставлених засновником – Громадською Організацією «Орден Зодіаку», що відображено у Статуті.

Головне завдання НАУ ЕРО – освітня та наукова діяльність на основі нової наукової парадигми.

Народний Академічний Університет Еволюції Розуму пропонує студентам не лише курс навчання, а й практичну участь в експериментальних програмах, що дозволяють вирішувати глобальні проблеми сучасного світу.

Знання, на яких базується процес навчання слухачів НАУ ЕРО, є інтелектуальною власністю Міжнародного Громадського Руху «Сполучені хвилі» – правонаступника Громадського Руху «Орден Зодіаку» та НАУ ЕРО.

Деякі положення нової наукової парадигми можуть відрізнятися від загальноприйнятих в офіційній науці та є гіпотезами. Вони вдосконалюються, підкріплюються фактами та доказовим матеріалом, перетворюючись на теорію. У процесі первинного навчання розглядаються теми, відображені в Анонсі Базового курсу.


Структура НАУ ЭРО

 • Інститут Основ Програми "Сполучені хвилі" (ІОПСВ):

 • Відділ дистанційного навчання

 • Консультаційний відділ

 • Кафедра Статистики та обробки результатів

 • Кафедра Основ ефірних функцій

 • Кафедра Основ світогляду та ідеології

 • Кафедра Історичних парадоксів

 • Кафедра Фундаментальних засад Руху

 • Кафедра Алгоритмів аксіонтологічних цінностей

 • Кафедра Валеології

 • Факультет Основ творення:

 • Кафедра Еволюції розуму

 • Кафедра Основ творення

 • Факультет Соціальної педагогіки:

 • Кафедра Соціальної педагогічної практики

 • Кафедра Соціальної психології

 • Кафедра Підготовки спеціалістів управління

 • Факультет Аксіонтології:

 • Кафедра Аксіонтологічних цінностей

 • Кафедра історії причин

 • Кафедра Валеології

 • Кафедра Основ ефірної фізики