Умови та правила

Угода про дотримання Умов підключення до системи дистанційного навчання (ДН) та Правил користування системою ДН Народного Академічного Університету Еволюції Розуму (НАУ ЕРО)


Терміни та абревіатури:

ДН - Дистанційне навчання; НАУ ЕРО – Організація Об'єднання Громадян «Народний Академічний Університет Еволюції Розуму»; ІОПСХ – Інститут Основ Програми "Сполучені хвилі", навчальний підрозділ НАУ ЕРО; Заявник - людина, яка заповнила анкету-заявку на підключення до системи ДН; Студент/слухач – заявник, допущений до навчання на базовому курсі; Абітурієнт – випускник Базисного курсу, який вирішив продовжити навчання в ІОПСХ НАУ ЕРО у статусі учасника Програми «Сполучені хвилі». Учасник програми "Сполучені хвилі" - початковий (тимчасовий) статус члена Міжнародного Громадського Руху "Сполучені хвилі".

1. Умови підключення до ДН від НАУ ЕРО:

1.1. Право на підключення до системи ДН надається особам не молодше 24 років. 1.2. Підтвердженням наміру підключитися до системи ДН є заповнена та надіслана заявником особисто анкета-заявка на підключення до даної системи, а також факт досконалої оплати за навчання*. 1.3. Для участі у ДН від НАУ ЕРО студент/слухач зобов'язаний: – мати достатній рівень досвіду роботи на комп'ютері та в Інтернеті (рівень користувача зі стажем 2 роки та більше); – мати персональний комп'ютер (особистого користування) з монітором не менше 11 дюймів та операційною системою Windows (будь-якої версії). Протестувати попередньо запуск та роботу у програмі можна за допомогою демо-версії програми* (завантажити за посиланням унизу цієї сторінки); – мати можливість регулярного (не рідше 2 разів на тиждень) доступу до Інтернету та вільний для навчання час (не менше 4 годин на тиждень); – мати особисту електронну пошту (зазначену в заявці на навчання) та обліковий запис у програмі Skype. 1.4. ДН проводиться російською мовою, тому студентами/слухачами можуть бути лише громадяни будь-якої країни світу, які володіють російською мовою на рівні, достатньому для вільного спілкування та засвоєння матеріалу лекцій. Заповнення заявки на підключення до системи ДН та листування також здійснюються лише російською мовою (з використанням літер російського алфавіту – кирилиці).

2. Правила користування системою та матеріалами ДН від НАУ ЕРО:

2.1. При належному дотриманні заявником усіх вимог та умов, перелічених у пункті 1 цієї Угоди, заявник набуває статусу студента/слухача ДН. Підтвердженням отримання такого статусу є лист від співробітника Відділу ДН, в якому повідомляється про оформлення у слухачі та надаються дані доступу до програми Базового курсу навчання. 2.2. Система ДН НАУ ЕРО передбачає зворотний зв'язок зі студентами/слухачами в процесі навчання: - Для отримання доступу до наступної теми студент/слухач повинен пройти простий тест із 3-х питань на поточну тему; - студент/слухач має можливість поставити свої питання щодо матеріалу пройденої теми (якщо є); - студент/слухач може перевірити правильність своїх відповідей лише після завершення тесту. 2.3. Матеріали лекцій Базисного курсу ДН та навчальних посібників не призначені для копіювання, розповсюдження та використання без офіційного дозволу НАУ ЕРО. Порушник закону про авторське право втрачає статус студента/слухача та можливість подальшого навчання в НАУ ЕРО, та може бути притягнутий до відповідальності відповідно до Міжнародного права та законодавства України щодо захисту авторських прав та прав на інтелектуальну власність. 2.4. Програма Базисного курсу ДН складається з вступної лекції та 20 тем. На ознайомлення з кожною темою слухачеві рекомендується витрачати не менше 1 доби та не більше 3 діб (за цей час можна встигнути засвоїти матеріал теми та відповісти на запитання). Якщо студент/слухач витрачає на ознайомлення з темою більше 3 діб, йому слід повідомити представника відділу ДН ІОПСХ НАУ ЕРО (обов'язково через електронну пошту) причину затримки, або запитати разове відстрочення до 1 місяця. Загальний період проходження Базового курсу (разом з разовою відстрочкою) не може перевищувати 90 календарних днів з дати оформлення у слухачі (включаючи день оформлення). 2.5. Стабільність роботи операційної системи Windows на комп'ютері слухача повністю гарантує стабільність роботи з програмами Базового курсу ДН та навчальних посібників НАУ ЕРО.

3. Права НАУ ЕРО у рамках системи ДН:

3.1. НАУ ЕРО має право відмовити заявнику у підключенні до системи ДН при невиконанні ним Умов, зазначених у розділі 1 цієї Угоди. 3.2. НАУ ЕРО має право у будь-який час (достроково) припинити навчання студента/слухача при порушенні ним Умов та Правил, що містяться у п.п. 2.2., 2.3., 2.4., 5.2. та 6.4.-6.6. цієї Угоди. У цьому випадку студенту/слухачу не повертається раніше отримана оплата за навчання (ні повністю, ні частково), внесена за навчання на Базисному курсі (незалежно від кількості наданих для вивчення тем). Особа, яка втратила статус студента/слухача згідно з нормами цього пункту (за ініціативою НАУ ЕРО), втрачає право на повторне проходження Базисного курсу в майбутньому. 3.3. У разі добровільної відмови студента/слухача від подальшого навчання на Базисному курсі в період до 20 календарних днів від дати оформлення у студенти/слухачі (за винятком дня оформлення), з обов'язковим супроводом відмови текстово-електронною заявою на адресу представника відділу ДН ІОПСХ НАУ ЕРО, цьому (колишньому) студенту/слухачу повертається 50% від розміру оплати, що надійшла від нього раніше за навчання на базисному курсі. Особа, яка втратила статус студента/слухача згідно з нормами цього пункту (за особистою заявою), має право на повторне проходження Базового курсу в майбутньому. 3.4. Якщо заява (обов'язково у текстово-електронній формі) про відмову студента/слухача від подальшого навчання на Базисному курсі надійшла на адресу представника відділу ДН ІОПСХ НАУ ЕРО після закінчення 20 календарних днів з дати оформлення у студенти/слухачі (за винятком дня оформлення), жодна частина оплати за навчання цьому (колишньому) студенту/слухачу не повертається та не компенсується. 3.5. Будь-які заяви студента/слухача, у тому числі про відмову від подальшого навчання на Базисному курсі, зроблені у формі, яка відрізняється від письмової (за допомогою електронної пошти), представниками відділу ДН ІОПСХ НАУ ЕРО не розглядаються та не коментуються. 3.6. НАУ ЕРО (зокрема в особі його Інституту ОПСХ) має право анулювати або не розглядати заявку на проходження Базисного курсу особою, яка раніше проходила навчання на Базисному курсі, за критеріями, визначеними внутрішнім регламентом та нормативними документами. Якщо за анульованою заявкою здійснено оплату - платнику протягом доби буде запропоновано її повернення за умови надання платником необхідних реквізитів його рахунку протягом десяти календарних днів з дати оплати. Якщо ця умова у зазначений строк платником не буде виконана, оплата (і жодна її частина) не повертається та вважається нецільовим благодійним внеском. 3.7. НАУ ЕРО за необхідності має право вносити зміни до цієї Угоди, текст якої знаходиться у розділі «Дистанційне навчання» сайту www.uer.org.ua. При цьому такі зміни будуть дійсні лише з моменту їх внесення до тексту цієї Угоди і лише для тих заявників, які реєструватимуться вже після появи цих змін.

4. Обов'язки НАУ ЕРО у межах системи ДН:

4.1. НАУ ЕРО в особі відділу ДН зобов'язаний надати студенту/слухачу матеріали Базисного курсу лекцій та навчальні посібники (посібник "Точка зору" та книга "Лицарі з піднятим забралом") в електронному текстово-графічному вигляді за дотримання студентом/слухачем цієї Угоди. Дані навчальні посібники надаються студенту/слухачу під час набуття ним статусу учасника Програми «Сполучені хвилі». 4.2. НАУ ЕРО в особі відділу ДН зобов'язаний забезпечити зворотний зв'язок зі студентом/слухачем у процесі проходження навчання (прийом запитань/відповідей від студента/слухача за темами курсу та надання їм відповідних відповідей). 4.3. НАУ ЕРО в особі відділу ДН гарантує конфіденційність інформації, наданої студентом/слухачем в анкеті-заявці на підключення до системи ДН відповідно до Політики конфіденційності та цієї Угоди. 4.4. НАУ ЕРО зобов'язаний надати документ про освоєння Базисного курсу лише учасникам Програми «Сполучені хвилі», які направили електронного листа з відповідним запитом до відділу ДН.

5. Права дистанційного студента/слухача Базисного курсу:

5.1. Студент/слухач має право: 5.1.1. На отримання всіх необхідних матеріалів Базисного курсу лекцій (за умови дотримання умов, зазначених у п.п. 2.3.–2.4. цієї Угоди), а також навчальних посібників відповідно до п.4.1. цієї Угоди. 5.1.2. На збереження конфіденційності інформації, наданої їм у анкеті-заявці. 5.1.3. На копіювання та розповсюдження тільки тієї інформації, яка розміщена на сайті НАУ ЕРО (uer.org.ua) у розділах "Вступна інформація" та "Статті та семінари", а також телепередач Валерія Барановського з посиланням на офіційний Youtube-канал. 5.1.4. На отримання консультації від представників відділу ДН ІОПСХ НАУ ЕРО з питань, пов'язаних із проблемами доступу до тем Базового курсу. 5.1.5. На паузу в навчанні протяжністю до 1 місяця, повідомивши про необхідність відповідального представника відділу ДН ІОПСХ НАУ ЕРО. Така пауза може використовуватись лише 1 раз. 5.1.6. На дострокове припинення свого навчання на Базовому курсі, повідомивши через електронну пошту про відмову від навчання представника відділу ДН ІОПСХ НАУ ЕРО. 5.1.7. На отримання 50% від суми, що надійшла від нього раніше як оплата за навчання на Базисному курсі, якщо добровільна відмова від навчання надійшла через електронну пошту до відділу ДДН ІОПСХ НАУ ЕРО в період до 20 календарних днів з дати оформлення у слухачі (за винятком дня оформлення ). 5.1.8. На надсилання своїх питань на теми Базисного курсу на адресу відділу ДН ІОПСХ НАУ ЕРО та отримання на них відповідей від викладачів інституту ОПСХ НАУ ЕРО в рамках 3 діб (з моменту відправлення). 5.1.9. На отримання документа про освоєння Базисного курсу за наявності статусу «Учасник Програми «Сполучені хвилі» та направлення електронного листа з відповідним запитом до відділу ДН. 5.2. Студент/слухач не має права: 5.2.1. На повне або часткове копіювання та розповсюдження від свого імені або від імені інших осіб та організацій, у тому числі від імені НАУ ЕРО, будь-яких матеріалів даного Базисного курсу, а також на використання матеріалів даного Базисного курсу для цілей, не пов'язаних з цілями та діяльністю НАУ ЕРО. 5.2.2. На вимоги відповідей від представників відділу ДН після набуття статусу «Учасник Програми «Сполучені хвилі» або у разі позбавлення статусу «студент/слухач Базового курсу» згідно з п. 3.2 цієї Угоди. 5.2.3. На повернення оплати за навчання за дострокового припинення навчання з ініціативи НАУ ЕРО відповідно до п. 3.2. цієї Угоди (незалежно від кількості пройдених тем). 5.2.4. На повернення оплати за навчання за дострокового припинення навчання з особистої ініціативи студента/слухача відповідно до п. 3.4. цієї Угоди.

6. Обов'язки дистанційного студента/слухача:

6.1. Заявник зобов'язаний ознайомитися з усіма розділами цієї Угоди, щоб уникнути непорозумінь у процесі навчання і висловити (в анкеті-заявці на підключення до ДН) свою згоду неухильно дотримуватися всіх Умов та Правил, викладених у цій Угоді. 6.2. Заявник зобов'язаний дотримуватись рекомендацій представника відділу ДН ІОПСХ НАУ ЕРО щодо умов набуття статусу «студент/слухач». Обхід встановлених алгоритмів або інструкцій без попереднього узгодження з представником відділу ДН ІОПСХ НАУ ЕРО та отримання відповідного дозволу заборонено. Порушник отримає доступ до системи ДН тільки після пояснення (через електронну пошту на адресу співробітника відділу ДН) причин порушення та за позитивного рішення керівника відділу ДН ІОПСХ НАУ ЕРО. 6.3. Якщо протягом 2 тижнів після виявлення порушення заявник не надає аргументованих пояснень про причини цього порушення або надані аргументи визнаються відділом ДН неспроможними, його заявна анкета анулюється, а оплата за навчання (якщо такий вже перерахований) повертається відправнику. Повторна заявка у таких випадках відхиляється. 6.4. Студент/слухач зобов'язаний дотримуватись рекомендацій представників відділу ДН ІОПСХ НАУ ЕРО щодо умов отримання доступу до програм Базисного курсу та навчальних посібників. 6.5. Студент/слухач зобов'язаний попередити представника відділу ДН ІОПСХ НАУ ЕРО про майбутню затримку в навчанні терміном більше 3 діб, обов'язково вказавши її причину та запланований термін (не може перевищувати 7 діб). Якщо затримка, що планується, більше 7 діб, то студент/слухач може запросити разове відстрочення строком до 1 місяця (відповідно до п. 5.1.5. цієї Угоди). 6.6. Якщо студенту/слухачу не вдалося заздалегідь попередити представника відділу ДН про вимушену затримку в навчанні, він зобов'язаний повідомити представника відділу ДН ІОПСХ НАУ ЕРО про причини затримки в навчанні не пізніше, ніж через місяць після початку вимушеної затримки в навчанні. Затримка у навчанні формально визначається та фіксується у тому випадку, якщо з дня останнього проходження студентом/слухачем тесту пройшло більше 3 діб. Відсутність письмових повідомлень з боку студента/слухача (зокрема про продовження навчання) протягом 1 місяця з дати останнього проходження тесту прирівнюється до відмови від продовження навчання та тягне за собою автоматичну втрату статусу «студент/слухач». 6.7. Студент/слухач зобов'язаний забезпечити нормальну та стабільну роботу своєї операційної системи, щоб уникнути збоїв програм Базисного курсу та навчальних посібників (користуватися програмою антивірусного захисту, коректно завершувати роботу операційної системи свого комп'ютера та його програм). 6.8. У разі збоїв у роботі комп'ютера студент/слухач повинен звернутися за допомогою до відповідних спеціалістів у своєму регіоні.

7. Оплата за навчання

7.1. Відповідно до п. 1.2. цієї Угоди підтвердження наміру підключитися до системи ДН визначається не тільки заповненням та надсиланням електронної анкети-заявки, але й фактом здійснення відповідної оплати за навчання*. 7.2. Після відправлення анкети-заявки заявник самостійно може перейти до етапу оплати за навчання*. Для цього внизу сторінки подання анкети-заявки слід натиснути на відповідний банер (вибрати один із 2 тарифів). 7.3. Оплата навчання проводиться будь-яким зручним для заявника способом (доступним при переході до етапу оплати).

* Оплата за навчання в еквівалентному розмірі: 

Пільговий – для українців – 100 $ США; 

Для мешканців інших країн світу – 165 $ США.

8. Відповідальність сторін.

8.1. Матеріали лекцій складені викладачами НАУ ЕРО, перевірені та затверджені вченою радою НАУ ЕРО, на цій підставі НАУ ЕРО несе відповідальність за забезпечення студента/слухача матеріалами лекцій та навчальними посібниками у повному обсязі, відповідно до умов цієї Угоди. 8.2. Заявник (і студент/слухач) несе відповідальність за достовірність наданої ним інформації, відображеної в його анкеті-заявці на підключення до системи ДН від НАУ ЕРО. Примітка: надання недостовірної інформації значно ускладнить абітурієнту процес переходу до навчання у статусі учасника Програми «Сполучені хвилі». 8.3. Студент/слухач у рамках міжнародного законодавства про захист авторських прав несе цивільну та адміністративну відповідальність за умисне порушення прав інтелектуальної власності НАУ ЕРО, за спроби обходу встановленого рівня захисту матеріалу лекцій та його несанкціоноване розповсюдження.

9. Заключні положення

9.1. Усі суперечки між студентами/слухачами та НАУ ЕРО будуть вирішуватись шляхом переговорів за допомогою електронного листування. 9.2. НАУ ЕРО не відшкодовує будь-які збитки, які студент/слухач Базисного курсу або абітурієнт може зазнати у разі навмисного чи ненавмисного порушення ним Умов та Правил цієї Угоди, а також організаційних алгоритмів, продиктованих представниками відділу ДН ІОПСХ НАУ ЕРО. 9.3. Максимальна матеріальна відповідальність НАУ ЕРО перед заявником не може перевищувати величини, еквівалентної розміру оплати навчання заявника, а перед студентом/слухачем – еквівалентної 50% оплати за навчання в рамках виконання умов, зафіксованих у п.3.3. цієї Угоди. 9.4. Ваша згода з вимогами цієї Угоди означає, що Ви прийняли на себе зобов'язання безумовно дотримуватися всіх Умов та Правил цієї Угоди, а також дотримуватися організаційних алгоритмів, які будуть вам продиктовані відповідальними представниками відділу ДН ІОПСХ НАУ ЕРО. Акти наданих послуг за цією Угодою не укладаються. Факт оплати є згодою заявника з усіма пунктами цієї Угоди. Після закінчення 30 календарних днів з дати оплати послуга вважається наданою у повному обсязі, якщо від слухача не надходив лист на електронну пошту Відділу ДН НАУ ЕРО з вимогою часткового повернення оплати (відповідно до п. 3.3 цієї Угоди). 9.5. Прийом оплат за навчання слухачів – нерезидентів України на Базисному курсі НАУ ЕРО здійснюється через офіційного представника засновника НАУ ЕРО – Мальцева Владислава Вікторовича, який відповідає за організацію процесу дистанційного навчання цієї категорії слухачів. 9.6. Натисканням кнопки "Згоден" і наступним заповненням та надсиланням анкети-заявки (з додатком, якщо воно має для Вас значення) на підключення до системи ДН Ви офіційно звертаєтесь до НАУ ЕРО з проханням про зарахування Вас до складу студентів/слухачів Базового курсу НАУ ЕРО.

* - програма з базовим курсом запускається тільки на комп'ютерах з операційною системою Windows. Ви можете завантажити та попередньо протестувати роботу демонстраційної версії нашої програми, щоб дізнатися, яким чином наші студенти проходять дистанційне навчання. Після активації програма буде активною до 60 діб, після чого заблокується.
Дані для активації:
ім'я: ваша ел. пошта
код: 2022

При завантаженні та запуску деякі антивіруси можуть попереджати про вірус або загрозу. Слід дозволяти йому скачування і запуск нашої програми.